Home   neraboti.com     "Валикомерс" - Информационен портал
   
МОТИВАЦИЯ ПРИ ДЕЦАТА ЗА УСПЕХ

Мотивацията е основната съставка за постигане на големи и велики неща в живота. Без мотивация, никога не бихте реализирали Вашите планове и мечти. Мотивацията е също така най-важният катализатор, който подпомага постигането на поставените цели. Мотивацията е като кибритена клечка, която запалва огъня в нас, който в крайна сметка ни подтиква да изпълним заветните цели. Мотивацията помага и на децата да се представят по-добре както в класната стая, така и извън нея. Мотивацията е факторът, който помага на децата да получават по-добри оценки в училище, да постигат по-високи резултати на площадката и да усвояват и използват нови знания.
Мотивацията е основата за постигане на успех в живота. Факт е, че малките деца се учат най-вече от своите действия, като повечето от тях са много любопитни и горят от нетърпение да научават нови неща. Силният подтик да учат нещо ново е вътрешната мотивация, която накрая води към авантюризъм и желание за изследване на всичко непознато. А успехът във всяко приключение води до щастие при децата, които ще искат да учат все повече и повече.

#Какво представлява мотивацията?
С най-обикновени думи, мотивацията е сила, която кара един човек да направи нещо или да постигне определена цел. Мотивацията действа като гориво, което движи хората да постигат целите и успехите си. Мотивацията може да бъде вътрешна (присъща) и външна (несвойствена). Мотивацията е много добър инструмент, с който да се подпомогне развитието на позитивното мислене за постигане на успех и реални неща в живота. Най-добре е да развиете мотивацията още на ранен етап от развитието на децата.

# Вътрешната мотивация
Децата обичат да правят неща, просто защото са любопитни и енергични. Например, играта с определена играчка или желанието да се носи определена дреха са част от вътрешната мотивация. Този вид мотивация идва дълбоко от същността на детето. Всъщност, децата правят собствения си избор да играят с определена играчка или да носят дадена дреха просто от желание да правят това. И когато те отговорят на това желание усещат чувство на дълбоко задоволство. Вътрешната мотивация обаче може да се промени драстично, ако децата решат да продължат с определена дейност. Накратко, вътрешната мотивация идва от собствената същност и се поддържа от нея, до момента, в който детето не реши да преустанови тази дейност.

# Външната мотивация
Освен това децата правят разни неща, защото ние им казваме да ги правят. Когато възрастен помоли детето да свърши нещо определено, децата ще го направят или за да впечатлят родителя, или от страх да не го разсърдят. Тези дейности са част от външната мотивация. Когато мотивирате децата си „отвън”, то тогава наградата за постигането на целта трябва също да дойде отвън – в случая от родителя. Понякога се налага да осигуряваме награди постоянно. Когато децата получат наградата си, те ще продължат със съответната дейност. Външната мотивация много трудно се поддържа, понеже възрастните не могат да задържат и показват същата заинтересованост, нито пък да продължат с осигуряването на награди постоянно.

# Силата на мотивацията
Вътрешната мотивация е най-добрият вид мотивация, просто защото тя идва от идеите на детето. Експертите по психология вярват, че вътрешната мотивация показва много по-добри резултати, защото децата правят нещо сами без родителите им да ги карат да го правят. Вътрешната мотивация може да донесе редица ползи за детето, част от които са:
- Мотивацията може да е продължителна и да се поддържа сама.
- Чрез нея детето се чувства „по-наградено”.
- Осигурява чувство на дълбоко задоволство.
- Детето е мотивирано да учи по-добре.
- Възприемането също е по-добро.
- Децата се включват в учебния процес от личен интерес.
- Децата са доволни от себе си след като постигнат важните си цели.
- Вътрешната мотивация осигурява на децата редица възможности и различни избори.
Децата най-често очакват родителите им да правят повечето неща за тях. Всъщност, те може да имат много ниско ниво на мотивация да учат и да се занимават с училищните си задачи и домашни. Родителите могат да покажат склонност да работят вместо децата си, или да ги мотивират да работят самостоятелно. Мотивираните деца са по-знаещи и търсещи информация. Липсата на мотивация е сериозен проблем, и работата в училище затъва дълбоко при ниско ниво на мотивация. Най-важното при отглеждането на мотивирани деца е да им помогнем да разберат, че изграждането на по-високи нива на мотивация е винаги по-полезно за тях и развитието им. Когато научите децата си да намират мотивацията още от ранна възраст, ще имате отговорни деца, които знаят колко е важно да се постигат поставените цели.

Източник: Андрю Лох